Herr opinionsbildare Bäckström

Det här är en situation som är förutsedd sedan länge. Svenska ArbetsgivareFöreningen(SAF) började redan i mitten av 90-talet att nedmontera sin egen organisation och det samordnade uppträdandet i förhållande till LO och PTK.

SAF hade nämligen dragit slutsatsen att det skulle gynna de egna medlemsförbundens intressen att göra det omöjligt för LO och PTK att föra samordnade förhandlingar mot SAF. Man sa ungefär så här:

– Ta bort SAF som förhandlande organisation, tvinga LOs och PTKs medlemsförbund att förhandla direkt med respektive arbetsgivarförbund. Utan SAF, alltså ingen motpart för LO och PTK. Då hittar vi lättare sprickor att köra in kilar mellan olika intressen på löntagarsidan. Dessa olikheter kan vi sedan exploatera i den nya organisationen Svenskt Näringsliv(SN). SN ska nämligen inte uppträda som avtalspart, bara tala förnuftigt med den allmänna opinionen. Enkelt uttryckt, att bilda opinion för arbetsgivarförbundens intressen.

En av de viktigast bakomliggande diskussionerna var att de enskilda arbetsgivarförbunden sade sig ha så svårt att hantera särskilda anpassningar till olika branscher när ramen redan var satt av SAF, LO och PTK. Det skulle bli mer utrymme för anpassning om förbunden slapp ifrån den tvångströja som SAF, LO och PTK trätt över huvudet på dem.

Nu är vi där, gamla SAF, nu Svenskt Näringsliv (SN), har själv skrivit den här dramaturgin, byggt scenen, tillsatt rollerna osv. I de tidigare samordnade förhandlingarna hade SAFs förbund fått fredsplikt redan när SAF och motparterna skrev på avtalet. Den ordningen offrade SAF och arbetsgivarförbunden till förmån för friheten att träffa egna avtal, var och en för sig. Dvs alla förhandlingar skulle föras utan fredsplikt.

När nu ett av avtalsförslagen, det mellan Handels och Svensk Handel, ställs på sin spets säger Herr opinionsbildare Bäckström att Handels vänner inte har på scenen att göra. Han säger ungefär så här:

– Ni som redan har träffat avtal ska hålla er borta! Ni har fått era krav tillgodosedda, ni får faktiskt finna er i att titta på nu. Om ni uppför er ordentligt ska ni få beröm senare. De som inte varit raska nog att snabbt gå med på arbetsgivarförbundens villkor får nu tåla att avtalsförslagen blir sämre och sämre vartefter kön betas av. De som kommer sist ska ju, naturligtvis, inte ha något stöd för sina krav. Så ska det vara.

– Dessutom är det omodernt att ge stöd på det där sättet, sympatiåtgärder, pyttsan.

Så säger Herr opinionsbildare Bäckström. Nu behöver han bara fortsätta att fokusera på att hålla ordning på lönenivån och låglönesatsningarna. Det ger ett bra utrymme för att skapa konstruktiva lösningar i andra viktiga frågor som också är på bordet. Exempelvis lösningar för att hantera visstidsanställningar.

Det här inlägget postades i Fackligt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *